Navigácia

Contact

 • Cirkevná základná škola sv. Martina
  Radatice 199
  082 42 Radatice, pošta Bzenov
 • 051/779 62 10 - kancelária
  051/748 35 01 - riaditeľ
  051/748 35 02 - fax
  0911 916 456 - mobil
Sobota 19. 1. 2019

Statistics

Počet návštev: 418550

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina v Radaticiach Vám oznamuje, že na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ udeľuje žiakom Cirkevnej základnej školy sv. Martina dňa 29.10.2018 /pondelok/ z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno. V tento deň nebude v prevádzke ani Školský klub detí.

  30.10.2018 /utorok/ - Štátny sviatok - 100. výročie Deklarácie slovenského národa

  31.10.2018 - 2.11.2018 /streda - piatok/ - Jesenné prázdniny

  5.11.2018 /pondelok/ - Nástup do školy

 • Školský rok 2018/2019 začneme 3. septembra 2018 (pondelok) slávnostnou sv. omšou VENI SANCTE o 8:30 hod. vo farskom kostole sv. Martina.

  Pri sv. omši bude požehnanie aktoviek žiakov 1. ročníka, preto prosíme, aby si ich do kostola priniesli so sebou a pred omšou uložili pred oltár.

  Po skončení sv. omše sa žiaci 1. ročníka, spolu s rodičmi, presunú do školy, kde sa stretnú s triednou pani učiteľkou v ich triede. Ostatní žiaci odchádzajú domov.

  V tento deň bude možné vyzdvhnúť si prihlášku do ŠKD a prihlášku na stravovanie v jedálni materskej školy (po sv. omši v priestoroch školy). Obedy sa budú vydávať od stredy 5.9.2018.

 • Čo potrebuje žiak 1. stupňa

  Prezuvky so svetlou podrážkou – ak sa dá - NIE kroksy.

  Telocvičný úbor – tričko, krátke nohavice, tenisky so svetlou podrážkou, ponožky, tepláková súprava

  Hygienické potreby (toaletný papier, 2 bal. vyťahovacie vreckovky, malý uterák s uškom na zavesenie, tekuté mydlo)

  Písacie potreby - atramentové pero , 2 ceruzky č.2, malé pravítko, farbičky 12 ks, mäkkú gumu, nožnice s tupým koncom, tyčinkové lepidlo, farebné pero – nie červené.

  Výtvarná výchova - výkresy A3 – 20 ks, A4 – 20 ks, vodové a temperové farby, plochý č.8 a č.10 a okrúhly štetec č. 8 a č.10, sada farebných papierov, voskovky, biele tekuté lepidlo (nie klovatinu), sadu fixiek, nádobka na vodu, stará košeľa – plášť, gumený obrus, čierny tuš – všetko dať do krabice.

 • Oznámenie o výberovom konaní

  Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina, Radatice 199, 082 42 pošta Bzenov, vyhlasuje v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠ SR 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov výberové konanie na obsadenie pracovných miest:

 • Testovanie 9-2018

  Celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka ZŠ Testovanie 9-2018 sa uskutoční 21.3.2018, t.j. v stredu. Testovať sa začína o 8.00 hodine predmetom matematika a druhým predmetom je slovenský jazyk a literatúra. Úlohou testovania je získať obraz o výkonoch žiaka pri výstupe z 2. stupňa ZŠ –ISCED 2, monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium ISCED 3. Žiaci a rodičia budú oboznámení o priebehu testovania. Bližšie informácie nájdete na stránkach http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9 .

 • Streda, 11. októbra 2017, patrila našej fantázii a kreativite, keď sme sa v popoludňajších hodinách stretli pri vyrezávaní tekvíc. Bolo nás veľa, bolo nám dobre. Tvorili sme sovy, strašidielka a iné jesenné (po)TVOR(k)Y, dekorácie. Použili sme rôzne plody jesene, záhrad a sadov. Všetky diela sú veľmi pekné.

  Príďte a uvidíte! smiley

   

 • 26. september bol vyhlásený za Európsky deň jazykov. Jeho korene siahajú do roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov. Organizátormi Európskeho roku jazykov boli Rada Európy a Európska únia a zapojilo sa doň 45 krajín. Cieľom aktivít bolo poukázať na jazykovú rozmanitosť v Európe a podporiť jazykovú vzdelanosť.

  Aj my sme sa zapojili do tohto projektu. Pani učiteľka Pončáková si pre nás pripravila prezentáciu. Súťažili sme v kvíze a tvorili vlajky. Vyhľadávali sme jednoduché slovné spojenia v jednotlivých rečiach európskych národov. Napokon sme si vyrobené vlajky zavesili na chodbe školy.

 •   Počas posledného septembrového víkendu sa udiala veľkolepá udalosť. V Bratislave, na mieste, kde pápež, sv. Ján Pavol II., v roku 2003 blahorečil rehoľnú sestru Zdenku Schelingovú a gréckokatolíckeho biskupa Vasiľa Hopka, legát pápeža Františka, kardinál Angelo Amato, vyhlásil za blahoslaveného saleziánskeho kňaza a mučeníka Titusa Zemana. Na slávnostnom ceremoniále sa zúčastnilo množstvo veriacich a možno aj neveriacich, pre ktorých je salezián Titus Zeman inšpiráciou a symbolom sily. B
 • Pri príležitosti 100. výročia zjavení vo Fatime sme 13.9.2017 putovali do Vranova nad Topľou - Čemerného, kde sme v Kostole Fatimskej Panny Márie vyprosovali požehnanie a milosti pre našu školu, našich blízkych. Potešili sme sa aj prítomnosti niekoľkých rodičov, ktorí sa pridali k našej školskej rodine. Pred svätou omšou nechýbala modlitba posvätného ruženca a po svätej omši sme sa presunuli do mesta. V Bazilike Narodenia Panny Márie sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií. V jej interiéri sa nachádza obraz Panny Márie, ktorý pred vyše 300 rokmi údajne ronil krvavé slzy. Bazilika je súčasťou kláštorného komplexu rehole pavlínov.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Martina
  Radatice 199
  082 42 Radatice, pošta Bzenov
 • 051/779 62 10 - kancelária
  051/748 35 01 - riaditeľ
  051/748 35 02 - fax
  0911 916 456 - mobil

Fotogaléria