Navigácia

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia,
  srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 29. 9. 2022 o 16:30 hod. v telocvični školy, kde budete oboznámení s výsledkami výchovno-vzdelávacieho procesu za školský rok 2021/2022 a s organizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu v novom školskom roku 2022/2023. Po skončení plenárky budú pokračovať triedne aktívy s triednymi učiteľmi v jednotlivých triedach.
  Tešíme sa na spoločné stretnutie.

 • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK. ROKA 2022/2023

  SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK. ROKA 2022/2023

  Riaditeľstvo Cirkevnej základnej školy sv. Martina v Radaticiach oznamuje, že školský rok 2022/2023 sa začne 5. septembra 2022 slávnostnou sv. omšou VENI SANCTE8:30 hod. vo farskom kostole sv. Martina. Pri tejto sv. omši bude požehnanie aktoviek žiakov 1. ročníka, preto prosíme, aby si ich prváci priniesli  so sebou a pred omšou uložili pred oltár.

  Po skončení sv. omše sa žiaci 1. ročníka, spolu s rodičmi, presunú do školy, kde sa stretnú s triednou pani učiteľkou v ich triede.  Žiaci ostatných ročníkov odchádzajú po sv. omši  domov.

  V pondelok je potrebné vyzdvihnúť si prihlášku na stravovanie (vyplnenú odovzdať späť do školy do utorka 6.9.2022) a taktiež prihlášku do ŠKD.

  V utorok, 6.9.2022, budú triednické hodiny (1. stupeň - 4 vyučovacie hodiny, 2. stupeň – 5 vyučovacích hodín) a odovzdávanie učebníc. Je potrebné priniesť si tašky. 

  Prevádzka ŠKD bude od 6.9.2022 na základe vyplnenej žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD.

  Deťom, ktoré pôjdu do ŠKD, je potrebné pribaliť väčšiu desiatu, nakoľko sa ešte obedy v školskej jedálni nebudú podávať.

  Žiadame rodičov, aby pred nástupom žiakov do školy, podali elektronicky (prostredníctvom rodičovského konta na Edupage) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, alebo si tlačivo stiahli, vytlačili  a podpísané odovzdali v utorok ráno pri príchode do školy.

   

  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

   

   

 • Pomôcky pre 1. stupeň

  Čo potrebuje žiak 1. stupňa

  Prezuvky so svetlou podrážkou – ak sa dá -  NIE kroksy.

  Telocvičný úbor – tričko, krátke nohavice, tenisky so svetlou podrážkou, ponožky, tepláková súprava

  Hygienické potreby – 3 x vyťahovacie vreckovky, 3 x toaletný papier, malý uterák s uškom na zavesenie

  Písacie potreby - atramentové pero, 2 ceruzky č.2, malé pravítko, farbičky 12 ks, mäkkú gumu, tyčinkové lepidlo, farebné pero – nie červené, strúhadlo so zásobníkom.


  Výtvarná výchova – poplatok za pomôcky na tento šk. rok:

  1. roč. – 7 eur
  2. – 4. roč. – 5 eur

  Všetko označiť menom!


  Zošity do 1. ročníka

  štvorčekovaný č. 5110 – 1 ks

  malý, tenký, čistý zošit č. 510 - 3 ks

  zošit č. 511 s pomocnou linajkou – 4 ks


  Zošity do 2. ročníka


  malý, riadkovaný č. 523 – 5 ks

  malý, riadkovaný č. 512 – 5 ks

  malý čistý zošit č. 520 - 2 ks + papierové podložky s riadkami

  zošit na značenie domácich úloh

      pravítko 2x (1 ks ostáva v škole)

      notový zošit


  Zošity do 3. ročníka


  malý, riadkovaný č. 523 – 11 ks

  malý čistý zošit č. 520 – 1 ks  + papierová podložka s riadkami

  zošit na značenie domácich úloh

  notový zošit

  pravítko 2x (1 ks ostáva v škole)


  Zošity do 4. ročníka


  malý, riadkovaný č. 523 – 10 ks

  malý čistý zošit č. 520 – 1 ks  + papierová podložka s riadkami

  zošit na značenie domácich úloh

  pravítko 2x (1 ks ostáva v škole) , kružidlo 2x (1 ks ostáva v škole), kalkulačka 1x

      notový zošit  Počet zošitov je orientačný – k začiatku šk. roka. V priebehu roka, po zapísaní, bude potrebné zošity dokupovať podľa potreby.

 • Zoznam pomôcok pre žiakov 2.stupňa

  Zoznam zošitov pre 2. stupeň

   

  MAT – č. 460 x1, + (5. ročník – č. 560 x1)

  SJL –  č.564 x 2, č. 564 x 1 (len 5. ročník), 564 x 1 (5.,6.,8.,9. ročník)

  ANJ – č. 464, č. 644 len 5. ročník (ostatné ročníky pokračujú v zošitoch)

  NEJ – č. 564 len 5. ročník (ostatné ročníky pokračujú v zošitoch)

  DEJ – č. 544

  OBN – č. 544

  BIO – č. 464

  CHE – č. 460

  FYZ – č. 460

  GEO – č. 464

  HUV – č. 464 len 5. ročník (ostatné ročníky pokračujú v zošitoch)

  KNB – č. 564 len 5. ročník (ostatné ročníky pokračujú v zošitoch)

  VYV – poplatok na pomôcky 5€

   

  TEV – tričko, kraťasy, tepláky, cvičky alebo botasky s bielou podrážkou, ponožky

  Hygienické pomôcky – toalet. papier – 4 ks.,  vyťahovacie servítky – 2 ks., uterák

  Prezúvky  so svetlou podrážkou, nie kroksy

   

  INÉ :Pravítko s ryskou 2x (1 ks ostáva v škole), dlhé pravítko 2x (1 ks ostáva v škole), uhlomer 2x (1 ks ostáva v škole), kružidlo 2x (1 ks ostáva v škole), podložky do čistých zošitov, farebné perá, tyčinkové lepidlo a zvýrazňovače

 • Výberové konanie NP POPII

  Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest v rámci Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“, ktorý realizuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže:

   

  • Pedagogický asistent učiteľa – 1 pracovné miesto 100% úväzok
  • Školský špeciálny pedagóg – 1 pracovné miesto 50 % úväzok
  • Školský psychológ – 1 pracovné miesto 50 % úväzok

   

  Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

   

  Výberové konanie NP POP II

   

 • Letný futbalový kemp Radatice

  Letný futbalový kemp Radatice

  Počas letných prázdnin sa v termíne 8.8. - 12.8.2022 uskutoční Letný futbalový kemp. Kemp je určený dievčatám a chlapcom vo veku 6 - 14 rokov. V rámci kempu na deti čaká mnoho zábavy pri športových a futbalových tréningoch, výletoch, športových súťažiach aj netradičnom športe footgolf. V rámci výletov navštívime Aquapark, Slnečnú usadlosť pri obci Okrúhle, kde na deti čakajú ďalšie zaujímavé aktivity.Súčasťou Letného futbalového kempu v Radaticiach bude aj mentálny a športový kouč Miroslav MACKULÍN.Kapacita je obmedzená na 35 detí, tak neváhajte a prihláste sa čím skôr.

  Bližšie informácie:

  web: http://mfckapusany.sk/

  email: mfckapusany@gmail.com

  tel.č. 0948 960 601

  oficiálna stránka kempu: https://www.facebook.com/futbalovykempkapusany

   

 • Výberové konanie

  Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina, Radatice 199 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest pedagogických zamestnancov predmetov SJL, BIO, CHE, FYZ, GEG. Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 15.júna 2022.

  Bližšie informácie nájdete v priložených dokumentoch.


  VK CZŠ Radatice SJL

  VK CZŠ Radatice BIO CHE FYZ

  VK CZŠ Radatice GEG

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5),  udeľuje žiakom 6. – 9. ročníka dňa 18. mája 2022 /streda/ riaditeľské voľno z dôvodu organizačného zabezpečenia priebehu testovania žiakov 5. ročníka T5-2022 a zabezpečenia externého dozoru na ďalšej základnej škole.

 • Testovanie T5-2022

  Dňa 18.5.2022 sa žiaci 5. ročníka zúčastnia celoslovenského externého testovania T5-2022 z predmetov Matematika a Slovenský jazyk a literatúra. Bližšie informácie ohľadom testovania nájdete na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5.

  Základné informácie o testovaní T5-2022

 • Veľkonočné prianie

  Prajeme Vám požehnané, milostiplné prežitie Veľkonočných sviatkov. Nech Vás Zmŕtvychvstalý Kristus napĺňa svojím pokojom, láskou a skutočnou radosťou.

 • Veľkonočné prázdniny

  Veľkonočné prázdniny

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  v dňoch 14.4.2022 - 19.4.2022 sú Veľkonočné prázdniny. Nástup do školy po prázdninách je v stredu 20.4.2022.

  Pred nástupom do školy je potrebné vyplniť vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka.

   

 • Testovanie T9-2022

  Testovanie T9-2022

  Dňa 6. apríla 2022 sa žiaci 9. ročníka zúčastnia celoslovenského externého testovania T9-2022 z predmetov Matematika a Slovenský jazyk a literatúra. 

  Bližšie informácie ohľadom testovania nájdete na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5),  udeľuje žiakom 5. – 8. ročníka dňa 6. apríla 2022 /streda/ riaditeľské voľno z dôvodu organizačného zabezpečenia priebehu testovania žiakov 9. ročníka T9-2022 a zabezpečenia externého dozoru na ďalšej základnej škole.

 • INFORMÁCIE k zápisu do 1. ročníka

  INFORMÁCIE k zápisu do 1. ročníka

  Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční prezenčnou formou v termíne 4.4.2022 – 6.4.2022 v čase 14:30 – 17:00 hod.

  Zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31.8.2022 šiesty rok veku ( deti narodené v období 1.9.2015 – 31.8.2016) a deti, ktoré mali minulý rok odklad povinnej školskej dochádzky.

   

  Na zápise je potrebné predložiť:

  • občiansky preukaz oboch rodičov k nahliadnutiu,
  • originál rodného listu dieťaťa,
  • ak ide o dieťa so ŠVVP predkladá rodič spolu s prihláškou aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

  Prihlášku odporúčame vyplniť vopred online prostredníctvom internetu na stránke školy https://www.czsradatice.sk/register/ . Pred odoslaním skontrolujte prosím správnosť údajov (rodné číslo dieťaťa, bydlisko, kontaktné údaje, interpunkčné znamienka mäkčene, dĺžne, nepoužívajte iba veľké písmená).

  Pokiaľ máte možnosť, vyplnenú prihlášku vytlačte podpíšte obaja rodičia a prineste na zápis. Ak nemáte možnosť elektronickú prihlášku vytlačiť, urobíme tak v škole pri zápise.

  Rodičia, ktorí nemajú možnosť zapísať dieťa elektronicky, vypíšu formulár v listinnej podobe (tlačivo, vytlačené formuláre na vypísanie budú pre rodičov k dispozícii v budove školy).

   

  UPOZORNENIE!

  V zmysle §144a zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.1.2022 vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa alebo neplnoletého žiaka.

  Podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje ak:

  • Jednému z rodičov bol obmedzený, alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností, túto skutočnosť je možné preukázať kópiou rozhodnutia súdu.
  • Jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa, túto skutočnosť je možné preukázať potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu.
  • Ak je zadováženie podpisu / súhlasu druhého rodiča spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou. Túto skutočnosť je možné preukázať písomným vyhlásením (viď príloha).
  • Ak sa rodičia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (viď príloha).

  PRÍLOHA:

  Vyhlásenie o ťažko prekonateľnej prekážke

  Vyhlásenie o dohode, že podpisuje iba jeden rodič

  Prihláška na základné vzdelávanie

 • ZÁPIS do 1. ročníka na šk. rok 2022/2023

 • POLROČNÉ PRÁZDNINY

  POLROČNÉ PRÁZDNINY

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  v piatok 4. februára 2022 sú polročné prázdniny. Žiaci sa opäť vrátia do školy v pondelok 7. februára 2022.

  Pri návrate do školy nezabudnite na vyplnenie tlačiva o bezpríznakovosti.

  Žiaci 7. a 9. ročníka ostávajú do 8.februára na dištančnom vzdelávaní.

  Prajeme Vám príjemný oddychový deň. Užite si ho v zdraví!

 • ODPORÚČANIA PRE RODIČOV A ŽIAKOV

  Milí naši rodičia a žiaci!

  Ministerstvo školstva pripravilo pár bodov ako v pohode zvládnuť obdobie pred polročným vysvedčením, po návrate z predĺžených prázdnin.

 • OZNAM

  OZNAM

  Milí rodičia, milí žiaci,

  do nového roka vám aj vaším rodinám prajem hojnosť Božieho požehnania a milostí, aby ste ho prežili v zdraví, pokoji, radosti a pohode.

  Zároveň vám oznamujem, že riadne vyučovanie po vianočných prázdninách začína pre všetky triedy v pondelok 10.1.2022. Pred nástupom do školy, resp. ráno pri príchode do školy, je potrebné odovzdať vyplnené a rodičmi podpísané tlačivo  o bezpríznakovosti žiaka. Odporúčame vyplniť a odoslať tlačivo elektronicky, prostredníctvom aplikácie EDUPAGE. Školy sa od pondelka 10.1.2022 budú riadiť Školským semafórom.  Naďalej ostáva v platnosti povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v priestoroch školy.


  S prianím príjmného prežitia zostávajúcich voľných dní

  Mgr. Ondrej Jurašek


  Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka

 • Nové číslo školského občasníka MARTINKO

  Nové číslo školského občasníka MARTINKO

  Milí rodičia, milí žiaci, priaznivci našej školy,

  vzhľadom na platné opatrenia a obmedzenia  nebola príležitosť, aby sa tlačená forma nášho školského občasníka MARTINKO dostala medzi vás ešte teraz, pred odchodom na vianočné prázdniny. Ponúkame Vám možnosť prelistovať si aspoň jeho elektronickú verziu. Dozviete sa v nej, čo všetko sme zažili počas uplynulých dvoch školských rokov, poznačených pandémiou. Prajeme Vám príjemné čítanie.

  Martinko 2021

 • Povinnosť nosiť rúško

  Povinnosť nosiť rúško

  V nadväznosti na vyhlášku ÚVZ SR č. 262/2021, ktorá vstupuje do platnosti od 25. 11. 2021 oznamujeme rodičom a žiakom, že podľa § 2, ods. 3 písm. a) tejto vyhlášky, sú žiaci POVINNÍ NOSIŤ RÚŠKO v priestoroch školy.

  Prosíme rodičov, aby svojim deťom zabezpečili minimálne 2 ks rúšok. 

   

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Martina
  Radatice 199
  082 42 Radatice, pošta Bzenov
 • 051/779 62 10 - kancelária
  051/748 35 01 - riaditeľ
  0915 934 401

Fotogaléria